Jujitsu
 

INVICTUS – JUDO & JU JITSU

2015-11-20

PROGRAM:

INVICTUS – JUDO & JU JITSU

 

PROIECTE SUBSECVENTE:

Proiect 1: MARATONUL PE TATAMI

Proiect 2: INVICTUS Junior – Judo & Ju Jitsu

 

I. Informaţii generale

Categorie proiect: Sport & Educaţie

Organizaţie iniţiatoare: Club Sportiv MUNTELE  

Email: club_muntele@yahoo.com

Facebook: Maratonul pe Tatami

Perioade de desfăşurare:

  •   INVICTUS – JUDO & JU JITSU: 20 octombrie 2015 – noiembrie 2018
  •   MARATONUL PE TATAMI - pilot:  11 decembrie 2015, ora 17.00 – 19.00
  •   INVICTUS Junior– JUDO & JU JITSU: 20 ianuarie 2016 – noiembrie 2018

 

1. Descrierea organizaţiei

INVICTUS, în ROMÂNIA, este un concept pus în practică de un grup informal de iniţiativă, bazat pe voluntariat, care se extinde din mediul militar către mediul civil, către comunitate. INVICTUS în ROMÂNIA îşi propune să coaguleze energiile şi să aducă împreună oameni capabili să facă diferenţa, să inspire şi să motiveze la acţiune şi implicare.

Programul INVICTUS – JUDO & JU JITSU a fost generat ca un concept integrator pentru mai multe proiecte subsecvente primul dintre acestea pornind de la iniţiativa lt. Gabi BUGIU de a realiza MARATONUL PE TATAMI în decembrie 2015.

Sacrificiul militarilor răniţi este o cauză pentru care merită să lupţi, iar spiritul acesta este susţinut de mai multe organizaţii şi instituţii, în mod informal sau prin parteneriate cu obictive şi acţiuni concrete.

INVICTUS – JUDO & JU JITSU reprezintă contribuţia adusă la celebrarea spiritului militarilor răniţi, care nu a fost înfrânt de suferinţă, prin stimularea atragerii de resurse şi susţinerea participării acestora la Jocurile paralimpice INVICTUS / INVICTUS GAMES. Astfel, sportivii participanţi la INVICTUS GAMES sunt militari răniţi care continuă să rămână neînfrânţi.

INVICTUS – JUDO & JU JITSU promovează în rândul militarilor şi în mediul civil practicarea sportului în strânsă legătură cu educaţia, considerând că sportul, educaţia, moralitatea şi valorile naţionale şi universale sunt fundamentul dezvoltării unor caractere puternice capabile să învingă vicisitudinile vieţii.

INVICTUS GAMES au apărut la iniţiativa prinţului Harry al Marii Britanii, sunt susţinute de The Invictus Games Foundation, iar prima ediţie a acestora a avut loc în septembrie 2014, în  London’s Queen Elizabeth Olympic Park.

Activitatea INVICTUS – JUDO & JU JITSU cuprinde acţiuni şi implicare în conceperea, organizarea şi implementarea/realizarea de proiecte cu componente integrate din domeniile: sportiv, educaţional, psihologic şi social-comunitar.

INVICTUS – JUDO & JU JITSU reprezintă componenta, bazată pe utilizarea specialiştilor sportivi din JUDO şi JU JITSU,  a resurselor federaţiilor sportive de specialitate, ale organizaţiilor de militari partenere, ale instituţiilor publice, ale mediului şcolar şi universitar, care acţionează coordonat şi integrat în vederea susţinerii participării militarilor răniţi la INVICTUS GAMES şi a promovării spiritului INVICTUS în ROMÂNIA.

Clubul Sportiv MUNTELE a generat programul şi susţine, alături de partenerii implicaţi, conform calendarului stabilit în momentul iniţierii proiectului, primele două evenimente din Proiectul INVICTUS JUDO & JU JITSU, respectiv „MARATONUL PE TATAMI” – evenimentul pilot, şi „INVICTUS Junior – JUDO & JU JITSU”.

 

2. Scopul programului

o  Promovarea conceptului INVICTUS  – JUDO & JU JITSU şi a INVICTUS GAMES, pentru sensibilizarea opiniei publice în vederea susţinerii militarilor români răniţi care doresc să participe la Jocurile Militare Paralimpice INVICTUS.

o  Valorizarea suferinţei militarilor răniţi, sublimarea acesteia într-un catalizator al coeziunii sociale şi transformarea ei într-un factor inspiraţional care să conducă la implicare activă şi recunoştinţă.

o  Crearea unei platforme integrate de acţiune coerentă, implicare şi exprimare, care să utilizeze puterea sinergică a efortului concentrat oferit de fiecare participant sau partener.

 

5. Activităţile proiectului

  1.     STRUCTURA PROGRAMULUI
  •  Proiecte subsecvente

-  MARATONUL PE TATAMI  

-INVICTUS Junior – JUDO & JU JITSU: antrenamente regulate – constând în  2-3 sesiuni de antrenament pe săptămână, participare cu sportivii la evenimente de promovare a proiectelor subsecvente. Acest proiect asigură sustenabilitatea întregului program, constituindu-se într-o adevărată coloană vertebrală a păstrării implicării şi a reamintirii constante a derulării întregului program;

  •  Componenta socială şi comunitară – implicare în activităţi şi iniţiative sociale, cultural-sportive şi educaţionale în comunitatea locală, demonstraţii sportive, conferinţe;
  •   Componentă de PR&Comunicare – demonstraţii, interviuri/comunicate de presă, diseminarea informaţiilor în mediul online, etc.
  •   Încheierea de parteneriate de susţinere.

 Rezultate generale estimate:

o  Creşterea gradului de notorietate a conceptului INVICTUS – JUDO & JU JITSU şi INVICTUS GAMES;

o  Obţinerea de resurse materiale pentru susţinerea participării militarilor români răniţi la INVICTUS GAMES;

o  CREAREA unor parteneriate care să asigure sustenabilitatea programului;

o  Sensibilizarea opiniei publice privind subiectele legate de educaţie, valori şi sacrificiul pentru apărarea acestora;

o  Creşterea interesului copiilor şi al tinerilor pentru activităţi sportive;

o  Îmbunătaţirea abilităţilor de comunicare interpersonală, negociere, empatie şi a celor de manageriere a unor activităţi complexe;

o  Implicarea copiilor şi a tinerior în activităţi sportive, culturale şi educative;

o  Obţinerea creşterii incluziunii sociale, a prestigiului în comunitate bazat pe valorizarea efortului, a perseverenţei şi a performanţelor atinse.

 CLUBUL SPORTIV MUNTELE